Základní kurz motorového paraglidingu PPG

Nemáte s paraglidingem žádné praktické zkušenosti a chcete létat s motorem? Pak je tento kurz určený právě Vám!

Motorové kurzy provádíme po celý rok s přihlédnutím na počasí a časovým možnostem žáků.

 

Motorový kurz je další alternativou na padákovém kluzáku a značně rozšiřuje jeho možnosti. Výhodou u motorového padákového kluzáku je možnost odstartovat z roviny, za bezvětří a nezávislosti na termických podmínkách. Motorové létání vám umožní zalétat si nad místy, kam byste se s kluzákovým padákem nikdy nedostali. Další výhodou je možnost létat po celý rok. Během kurzu se naučíte, co potřebujete vědět a umět pro získání pilotního průkazu PPG - pilot motorového padákového kluzáku.

V první fázi kurzu se naučíte ovládání padáku na zemi - kontrola křídla, správna příprava na strat, nácvik startů a ovládání křídla.

Po zvládnutí této části následují první lety s malým převýšením (kolem 10 - 20 metrů) - nácvik stratů, zatáčení a přistání do vymezeného prostoru. V této fázi budete již ve spojení s instruktorem pomocí vysílačky. Průběžně vás budeme seznamovat také s teorií, která je nezbytnou součástí bezpečného létání a také podmínkou pro získání pilotní licence.

Po bezpečném zvládnutí této části lurzu budete připraveni na hlavní část kurzu - motorového létání. Začíná se opět nácvikem startů, tentokrát již s krosnou na zádech, ale bez nastartovaného motoru. Jakmile zvládnete tuto část, jste připraveni na svůj první let!

Cílem této části kurzu je nácvik motorových startů, ovládání křídla ve vzduchu a přistání. Součástí je také teoretická příprava zaměřená na motorové létání.

 

 

Kurz probíhá na letišti ve Vlašimi, začíná se většinou brzy ráno nebo navečer, kde není termika a nefouká silný vítr. Během dne probíhá teoretická příprava. Délka kurzu je individuální dle schopnosti žáka, obvykle výcvik trvá čtyři dny. Podmínkou pro absolvování motorového kurzu je základní bezmotorový výcvik, nebo pilotní průkaz PL – A, B,C. Rozsah kurzu je 7 dní. 

Cena kurzu je rozdělena:

Cena kompletního kurzu motorového létání včetně základního bezmotorového výcviku je 12 500,- Kč při zapůjčení vybavení, s vlastním vybavením je cena 9 400,- Kč.

Každý účastník kurzu je pojištěn proti škodám způsobeným třetí osobě. Motorový komplet není pojištěn. Žáci se svým podpisem na přihlášce do kurzu zavazují uhradit veškeré škody, které při výcviku na vybavení způsobí - neplatí pro výcvik na vlastním vybavení.

V ceně kurzu máte zajištěno: -  péči instruktora

                                               -  zapůjčení kompletního vybavení

                                               -  výuku teorie a praxe podle platných přepisů

                                               -  plnění podmínek pro získání pilotního průkazu

                                               -  pojištění vůči škodám třetí osobě

                                               -  registrace  průběhu kurzu na osobním listě pilota

                                               -  při létání kontakt s instruktorem pomocí radiostanic pomocí speciální letecké přilby

 

V ceně není zahrnuto: -   ubytování, stravování

                                    -  úhrada prolétaného benzínu a oleje

                                    -  doprava

                                    -  závěrečné přezkoušení

                                    -  poplatek LAAČR za vydání pilotního průkazu

Podmínky pro účastníky kurzu:

Spodní věková hranice je 15 let.

Od 15 do 18 let s ověřeným písemným souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce.

Horní věková hranice není omezena.

Dále je nutná lékařská prohlídka.

Doporučujeme: - pevnou kotníkovou obuv, oděv nebránící volnému pohybu, vhodné triko s dlouhým rukávem, dlouhé kalhoty, tenké prstové rukavice

 

Termíny kurzů: 

 

Tyto kurzy jsou řešeny individuálně po dohodě s instruktorem a v závislosti na předpovědi počasí.

 

 

 

 

 

MOTOROVÝ KURZ MPG

Škola paraglidingu, PPG, MPG.